Hudební obor

Klávesové oddělení

Bodláková Lenka, DiS.

Zástupkyně ředitele školy

Vedoucí oddělení

Učebna: 105
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

Telefon: 585 751 095
Mobil: 774 035 789
E-mail: bodlakova@zusik.cz

MgA. Lucie Fišerová

MgA. Fišerová Lucie

Učebna: 204
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír, hra na cembalo, hra na klavír s průpravou hry na cembalo

E-mail: fiserova@zusik.cz

Mgr. Gronychová Tereza

Učebny: 102A, 4A, 5A (Jílová)
Budovy: Jílová 43a / pob. Lutín
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

E-mail: gronychova@zusik.cz

Mgr. Hajdu Filip

Ředitel školy

Učebna: 102
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

Telefon: 585 751 094
Mobil: 773 953 245
E-mail: reditel@zusik.cz

Bc. Kadeřábková Zuzana, Dis.

Bc. Kadeřábková Zuzana, DiS.

Učebna: 103A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír, hra na EKN (keyboard)

E-mail: kaderabkova@zusik.cz

Mgr. Koukalová Jana

Učebna: 9B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

E-mail: koukalova@zusik.cz

Mgr. Kovaříková Blanka

Učebny: 4A, 5A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

Mobil: 603 529 254
E-mail: kovarikova@zusik.cz

PaedDr. Kvapil Jiří

PaedDr. Kvapil Jiří

Učebna: 105A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na EKN (keyboard)

E-mail: kvapil@zusik.cz

Ludvíková Gabriela, dipl. um.

Ludvíková Gabriela,
dipl. um.

Učebna: 205
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

E-mail: ludvikova@zusik.cz

MgA. Mimrová Kateřina

Učebna: 203
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

E-mail: mimrova@zusik.cz

Mgr. Přibil Jan

Mgr. Přibil Jan

Učebna: 3B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: jazzový klavír

E-mail: pribil@zusik.cz

Zástupný obrázek pro zaměstnance

Ludmila Koutná

Učebna: 10B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

E-mail: koutna@zusik.cz

MgA. Růčková Ilona, Ph.D.

MgA. Růčková Ilona, Ph.D.

Učebna: 105A, 106A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír, hra na cembalo, hra na klavír s průpravou hry na cembalo

E-mail: ruckova@zusik.cz

Mgr. Šajnová Zuzana, DiS.

Učebna: 102A, 7B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

E-mail: sajnova@zusik.cz

Mgr. Šiškova Natalie

Mgr. Šiškova Natalie

Učebny: 7B (Jílová)
Budovy: Jílová 43a / pob. Lutín
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír, hra na EKN (keyboard), hra na akordeon

E-mail: siskova@zusik.cz

Mgr. et Mgr. Škapcová Tatiana, Ph.D.

Učebna: 201
Budova: 
Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na klavír

E-mail: skapcova@zusik.cz

Uhlířová Ludmila

Uhlířová Ludmila

Učebna: 203
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

E-mail: uhlirova@zusik.cz

Žílová Ivana, dipl. um.

Wurmová Ivana, dipl. um.

Učebna: 206
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír

E-mail: wurmova@zusik.cz

Dechové oddělení

BcA. Červenka Jakub

Statutární zástupce ředitele

Vedoucí oddělení

Učebna: 107
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na saxofon

Telefon: 585 751 096
Mobil: 724 900 299
E-mailzastupce@zusik.cz

Andreášová Zdeňka

Učebna: 207
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klarinet, hra na saxofon

E-mail: andreasova@zusik.cz

Mgr. Baumannová Sylvie

Učebna: 6B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu,
hra na klarinet

E-mail: baumannova@zusik.cz

BcA. Houška Miroslav, DiS.

MgA. Houška Miroslav, DiS.

Učebna: 1
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu,
hra na trombon, hra na trubku, hra na tubu, hra na baskřídlovku, hra na baryton

E-mail: houska@zusik.cz

Kotiš Petr

Kotiš Petr, dipl. um.

Učebna: 2B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu,
hra na saxofon

E-mail: kotis@zusik.cz

BcA. Kouba Jakub

Učebna: 3B, 5B (Jílová),
Budovy: Jílová 43a / pob. Lutín
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu, hra na trubku, hra na baskřídlovku

E-mail: kouba@zusik.cz

Mgr. Kvapil Jan, LRSM, Ph.D.

Mgr. Kvapil Jan, LRSM, Ph.D.

Učebna: 6A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu

E-mail: kvapil.j@zusik.cz

Kvapilová Eva

Učebna: 6A, 104A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu

E-mail: kvapilova@zusik.cz

Mikesková Petra, DiS.

Mikesková Petra, DiS.

Učebna: 2B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu,
hra na lesní roh

E-mail: mikeskova@zusik.cz

MgA. Štěpánková Jarmila

MgA. Štěpánková Jarmila

Učebna: 106
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu,
hra na hoboj

E-mail: stepankova@zusik.cz

Tutko Miroslav

Učebna: 2B, 7B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu, hra na trombon, hra na baskřídlovku, hra na baryton

E-mail: tutko@zusik.cz

Tutková Jana

Tutková Jana

Učebna: 101A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu,
hra na flétnu

E-mail: tutkova@zusik.cz

Smyčcové oddělení

MgA. Melicharová Milena

Vedoucí oddělení

Učebna: 4
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na housle

E-mail: melicharova@zusik.cz

MgA. Harnoš Pavel

Učebna: 201
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na kontrabas

E-mail: harnos@zusik.cz

Hradilová Jiřina

Hradilová Jiřina

Učebna: 5
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na violoncello

E-mail: hradilova@zusik.cz

Kaňovská Radka, DiS.

Učebna: 2
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na housle

E-mail: kanovska@zusik.cz

MgA. Látal Jakub

Učebna: 3
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na housle

E-mail: latal@zusik.cz

MgA. Látalová Hana

Učebna: 3
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na housle

E-mail: latalova@zusik.cz

Mgr. Svačina Karel

Mgr. Svačina Karel, DiS.

Učebna: 7
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na housle

E-mail: svacina@zusik.cz

Oddělení hry na harfu a cimbál

Mgr. art. Čermáková Radka, ArtD.

Učebna: 201

Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na cimbál

E-mail:cermakova@zusik.cz

Mgr. Turková Michaela, dipl. um.

Učebna: 7
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na harfu

E-mail: turkova@zusik.cz

Kytarové oddělení

Mgr. Šauer Ivo

Mgr. Šauer Ivo

Vedoucí oddělení

Učebna: 3A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na kytaru

E-mail: sauer@zusik.cz

Hikl Václav, DiS.

Hikl Václav, DiS.

Učebna: 2A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na kytaru

E-mail: hikl@zusik.cz


Janoštík Daniel

Učebna: 108A
Budova:
 Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
 
hra na kytaru

E-mail: janostik@zusik.cz

MgA. Korman Peter, DiS. art.

Učebna: 108A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na basovou kytaru

E-mail: korman@zusik.cz

Šnobl Patrik, dipl. um.

Učebna: 108A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na kytaru

E-mail: snobl@zusik.cz

Vařák Petr

Vařák Petr

Učebna: 108A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na kytaru

E-mail: varak@zusik.cz

Pěvecké oddělení

Hejnarová Eva

Učebna: 204
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: sólový zpěv

E-mail: hejnarova@zusik.cz

Mgr. Langrová Ludmila

Mgr. Langrová Ludmila

Učebny: 201
Budova: Na Vozovce 32, Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: sólový zpěv

E-mail: langrova@zusik.cz

Mgr. et Mgr. Štěpánová Marie

Učebna: 102A, 104A
Budova:  Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: sólový zpěv

E-mail: stepanova@zusik.cz

Bicí nástroje

Slaměník Aleš, dipl. um.

Slaměník Aleš, dipl. um.

Učebna: 4B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na bicí nástroje

E-mail: slamenik@zusik.cz

Slezák Kamil, dipl. um.

Slezák Kamil, dipl. um.

Učebna: 5B
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na bicí nástroje, hra na jazzovou bicí soupravu

E-mail: slezak@zusik.cz

Teoretické předměty – Nauka o hudbě

Mgr. Kovaříková Blanka

Vedoucí oddělení

Učebny: 4A, 5A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: nauka o hudbě

Mobil: 603 529 254
E-mail: kovarikova@zusik.cz

Mgr. Gronychová Tereza

Učebny: 102A, 5A (Jílová)
Budovy: Jílová 43a / pob. Lutín
Vyučovaná studijní zaměření: nauka o hudbě

E-mail: gronychova@zusik.cz

MgA. Pospíšilová Monika

Učebna: 108
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: nauka o hudbě

E-mail: pospisilova@zusik.cz

Mgr. et Mgr. Rozkovcová Radka

Učebna: 108
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: nauka o hudbě

E-mail: rozkovcova@zusik.cz


Partneři