Studijní zaměření

Studijní zaměření: Dramatická tvorba

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Dramatická průprava
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Dramatická tvořivost, Přednes a individuální tvorba (od 3. roč.)
Přípravné studium II. stupně není organizováno
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Dramatická tvorba, Přednes a individuální tvorba
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Dramatická tvorba, Přednes a individuální tvorba


Partneři