Hudební obor

Žáci jsou vyučováni hře na téměř všechny běžné hudební nástroje a sólovému zpěvu. Velká pozornost je věnována kolektivní interpretaci, tedy společné hře a tvoření v souborech a orchestrech různých hudebních stylů a žánrů. Časté veřejné vystupování a účast v soutěžích a přehlídkách jsou součástí vzdělávacího procesu, který má za úkol nejen naučit základům hry či zpěvu, ale také vychovat z žáků vnímavé a přemýšlivé osobnosti, pro které se hudba stane celoživotní radostí. 


Partneři