ŠABLONY I JAK

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZUŠ, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ a podpora inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora inovativní výuky nad rámec rozvrhových hodin. Projekt dále podpoří vzdělávání pedagogů, kteří si tak budou moci osvojit nové pedagogické a metodické přístupy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002711

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025


Partneři