Šablony II a MAP II

Projekty realizované naší ZUŠ:

Naše škola se zapojila do výzvy ŠABLONY II

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011439

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/účastníků. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žák a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogů
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka

Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.

MAP II

 • Příloha typu pdf
  MAP-II-Olomouc

  Projekt Místní akční plán vzdělávání – MAP II


  formát pdf | velikost: 439 KB

Partneři