Orchestry

Dechový orchestr (dirigent BcA. Miroslav Houška)

Malý dechový orchestr (dirigent BcA. Miroslav Houška)

Komorní smyčcový orchestr (dirigentka Mgr. art. Milena Melicharová)

Smyčcový orchestr (dirigentka Mgr. art. Milena Melicharová)


Partneři