Hikl Václav, DiS.

Učebna: 2A
Budova:
 Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na kytaru

E-mail: hikl@zusik.cz

Hikl Václav, DiS.

Jestliže některý nástroj je s to napodobit orchestr v malém, pak je to jedině kytara. (Ludwig van Beethoven) 

Jen škoda, že hrát na ni je tak obtížné. 


Partneři