GDPR

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32, sídlem Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc, IČ 47654236 bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, jednou z povinností školy je „Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32, sídlem Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc, IČ 47654236 jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence Ing. Michaelu Müllerovou email: mmullerova@volny.cz.

V rámci akcí pořádaných ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 (koncerty, vystoupení, soutěže, přehlídky) budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akcí. Záznamy mohou být zveřejněny na webu a facebookovém profilu školy.
ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete na:
www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke-podpory.aspx

Přílohy


Partneři