Literárně-dramatický obor

Zástupný obrázek pro zaměstnance

MgA. et. MgA. Magda Ada Johnová

Učebna: 6A
Budova: Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
dramatická tvorba – dramatická tvořivost,
přednes a individuální tvorba

E-mail: johnova@zusik.cz


Partneři