Slaměník Aleš, dipl. um.

Učebna: 4B
Budova:
 Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na bicí nástroje

E-mail: slamenik@zusik.cz

Slaměník Aleš, dipl. um.

Bubnovat je snadné… 

Hrát – to už je složitější… 

Tak proč to nezkusit? 


Partneři