Slezák Kamil, dipl. um.

Učebna: 5B
Budova:
 Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na bicí nástroje,
hra na jazzovou bicí soupravu

E-mail: slezak@zusik.cz

Slezák Kamil, dipl. um.

Podstatou učení se hře na hudební nástroj nemusí být pouze to, aby se z učeného stal jednou veliký a úspěšný umělec, nýbrž to, aby byl hudbě blíže a mohl se jí všemi smysly dotknout.  

„Kamil Slezák” 


Partneři