MgA. Fišerová Lucie

Učebna: 204
Budova: 
Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na klavír, hra na cembalo, hra na klavír s průpravou hry na cembalo

E-mail: fiserova@zusik.cz

MgA. Lucie Fišerová

Lucie Fišerová studovala klavír u Hany Pelikánové na brněnské konzervatoři a soukromě také u Inessy Janíčkové, poté pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně – obor hra na cembalo u Barbary Marie Willi a vedlejší obor hra na varhany u Vratislava Bělského. Během studia se zúčastnila několika mezinárodních soutěží a řady mistrovských kursů, které vedli přední cembalisté (např. Bob van Asperen, Jacques Ogg, Lars Ulrik Mortensen, Francoise Lengellé, James Johnstone). V letech 1999-2000 absolvovala roční stáž na Hochschule für Musik Franz Liszt v německém Výmaru, kde se pod vedením Prof. Bernharda Klapprotta věnovala hře na cembalo, clavichord a studiu generálbasu. O několik let později tamtéž získala další cenné zkušenosti během postgraduálního studijního programu Aufbau-A.
V letech 2000-2010 vyučovala cembalo a basso continuo na JAMU v Brně. Od roku 2001 pedagogicky působí na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a od roku 2016 také na zdejší ZUŠ Iši Krejčího, kde se věnuje výuce hry na klavír a cembalo a intenzivně také doprovázení na oba zmíněné nástroje. Jako lektorka hry na cembalo se podílí na letních Olomouckých mistrovských kursech pořádaných Konzervatoří Evangelické akademie a spolupracuje také s Letní školou barokní hudby v Holešově. V roce 2005 se stala členkou souborů Collegium musicum Brno a La Gambetta, s kterými kromě mnoha koncertů na významných festivalech pořídila i řadu nahrávek pro Český rozhlas. Spolupracuje také s orchestrem dobových nástrojů The Czech Ensemble Baroque a komorním orchestrem Czech Virtuosi, s nímž v roce 2008 podnikla jako sólistka turné po Španělsku a tamnímu publiku se představila i v roce 2013 se souborem Musica minore. Jako sólová i komorní hráčka vystupovala nejen v České republice, ale i v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie, Španělsko, aj.) V roce 2012 vydal Radioservis premiérové CD s Čartovými sonátami pro flétnu a basso continuo, na jejichž nahrávce se podílela.


Partneři