Mgr. Šauer Ivo

Vedoucí oddělení

Učebna: 3A
Budova:
 Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na kytaru

E-mail: sauer@zusik.cz

Mgr. Šauer Ivo

Katedra mě lákala již od školních let. Učil jsem jako neaprobovaný učitel matematiku, základy techniky a hudební výchovu na ZŠ v Sudkově. Pak jsem nastoupil na Pedagogickou fakultu UP v Olomouci ke studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na hudební výchovu s nástrojem kytara. Hraji na kytaru od 6 let a na vysoké škole jsem už jen hrál a hrál. Konzervatoř byla bezvadným zpestřením a inspirací pro skladatelskou činnost. Výuku hry na kytaru a samotnou hru mám jako celoživotního koníčka a možnost poznat originalitu každého žáka. Je to velké dobrodružství.


Partneři