Cíle a zaměření

Zaměření školy

Škola poskytuje zájemcům o studium širokou vzdělávací nabídku ve třech uměleckých oborech a to nejen v počtu studijních zaměření, ale i v možnosti studia rozmanitých uměleckých stylů a žánrů. V mladých talentovaných žácích rozvíjíme chápání a prožívání umění, přičemž u nich prohlubujeme estetické vnímání. Prostřednictvím studia žáci posilují svou vůli, kázeň, empatii, sebeovládání, sebereflexi a rovněž dostávají příležitost dosáhnout stavu „flow“ – tedy úplného ponoření do systematické činnosti. V neposlední řadě mají ale především možnost zažít pocit úspěchu a radost z tvořivé umělecké činnosti.

Vize školy

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit ve škole příznivé sociálně kulturní prostředí, v němž se učitelé, rodiče a žáci cítí bezpečně, přičemž vztahy mezi všemi aktéry, kteří se na vzdělávání podílejí, jsou založené na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci.

Cíle a zaměření školy jsou převzaty ze Školního vzdělávacího programu „Poznáváním umění poznáváme svět“, jehož plné znění můžete číst zde »


Partneři