Literárně-dramatický obor

Základním pilířem LDO je učení se zkušeností a prostřednictvím prožitku. V hodinách LDO se žáci učí prozkoumávat, poznávat a chápat mezilidské vztahy a svět kolem sebe. Žáci ovládají hru v roli, improvizaci a jiné dramatické nástroje. Dalšími aktivitami jsou tvůrčí psaní, práce s textem, hlasová a přednesová cvičení. Hlavními cíli oboru je rozvíjení kreativity, komunikačních schopností a spolupráce ve skupině. Žáci získávají dovednosti, které vedou nejen k tvůrčímu ztvárnění divadelních představení, ale také ke zdravému sebeprojevení či porozumění vlastnímu prožívání. 


Partneři