Studijní zaměření

Podrobnější informace k organizaci výuky a ke všem studijním zaměřením naleznete ve Školním vzdělávacím programu.


ODDĚLENÍ DECHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJŮ

Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Přípravná hudební výchova
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)

Studijní zaměření: Hra na flétnu, hoboj, klarinet, basklarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon, baskřídlovku, baryton, tubu

Přípravné studium I. stupně není organizováno
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)

Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Přípravná hudební výchova
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)

Studijní zaměření: Hra na jazzovou bicí soupravu

Přípravné studium I. stupně není organizováno
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)

KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ

Studijní zaměření: Hra na klavír

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Přípravná hudební výchova
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, klavírní improvizace, hudební dílna)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, klavírní improvizace, hudební dílna)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, klavírní improvizace, hudební dílna)

Studijní zaměření: Hra na klavír s průpravou hry na cembalo, Hra na cembalo

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Přípravná hudební výchova
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, klavírní improvizace, hudební dílna, komorní hra – základy hry generálbasu)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, klavírní improvizace, hudební dílna, komorní hra – základy hry generálbasu)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, klavírní improvizace, hudební dílna, komorní hra – základy hry generálbasu)

Studijní zaměření: Hra na akordeon, Hra na EKN (elektronické klávesové nástroje)

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Přípravná hudební výchova
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)

Studijní zaměření: Jazzový klavír

Přípravné studium I. stupně není organizováno
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)

Studijní zaměření: Hra na varhany

Přípravné studium I. stupně není organizováno
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna, komorní hra – základy hry generálbasu)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna, komorní hra – základy hry generálbasu)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna, komorní hra – základy hry generálbasu)

KYTAROVÉ ODDĚLENÍ

Studijní zaměření: Hra na kytaru, Hra na basovou kytaru

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Přípravná hudební výchova
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)

Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

Přípravné studium I. stupně není organizováno
Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá
Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)
Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)

SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ, PĚVECKÉ ODDĚLENÍ, HRA NA HARFU A CIMBÁL

Studijní zaměření: Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu a cimbál

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Přípravná hudební výchova

Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)

Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá

Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)

Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra)

Studijní zaměření: Sólový zpěv

Přípravné studium I. stupně (1. a 2. přípravný ročník)
Přiřazené předměty: Přípravná hudební výchova

Základní studium I. stupně (1. až 7. ročník)
Přiřazené předměty: Nauka o hudbě, Kolektivní interpretace (komorní zpěv, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)

Přípravné studium II. stupně (přípravný ročník)
Přiřazené předměty: nemá

Základní studium II. stupně (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní zpěv, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)

Studium pro dospělé (1. až 4. ročník)
Přiřazené předměty: Kolektivní interpretace (komorní zpěv, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, hudební dílna)

ODDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ NAUKA O HUDBĚ A HUDEBNÍ DÍLNA

Oddělení zajišťuje výuku předmětu Přípravná hudební výchova pro (1. a 2. přípravný ročník) I. stupně, předmětu Nauka o hudbě pro 1. až 5. ročník základního studia I. stupně a předmětu Kolektivní interpretace (Hudební dílna).


Partneři