Úplata za vzdělávání

Cele znění vyhlášky o stanovení plateb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory platných pro I. a II. pololetí školního roku 2020/2021 lze ve formátu PDF stáhnout zde »

Vyhláška o stanovení plateb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory platných
pro I. a II. pololetí školního roku 2020/2021, vydaná na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
v platném znění, s účinnosti od 1. 7. 2020 do konečné úpravy sazeb.

HUDEBNÍ OBOR

1. Indiv. výuka

  • hra na nástroj
  • sólový zpěv
  • přípravné studium

za pololetí: 1700 Kč

2. Skupinová výuka (2-3 žáci)

za pololetí: 1 350 Kč

3. Studium pro dospělé

za pololetí: 1 700 Kč

TANEČNÍ OBOR

1. Přípravné studium

za pololetí: 1 250 Kč

2. I. stupeň, II. stupeň

za pololetí: 1 400 Kč

3. Studium pro dospělé

za pololetí: 1 400 Kč

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

1. Přípravné studium

za pololetí: 1 100 Kč

2. I. stupeň, II. stupeň

za pololetí: 1 250 Kč

3. Studium pro dospělé

za pololetí: 1 250 Kč

DALŠÍ ÚPRAVY ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ (případné sociální a zdravotní slevy, platby výdělečně činných žáků, odklad platby, splátkový způsob platby a jiné) stanovuje na základě písemné žádosti a předložených podkladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

Žádosti o snížení úplaty za vzdělání jsou k vyzvednutí v kanceláři školy. Termín odevzdání s potřebnými doklady je do 15. 8. 2020 pro I. pololetí školního roku 2020/2021 a do 15.1.2021 pro II. pololetí školního roku 2020/2021.

Úplata za vzdělání pro I. pololetí 2020/2021 bude uhrazena do 15. srpna 2020 bezhotovostním stykem (převodem z účtu nebo složenkou). Úplata za vzdělání pro II. pololetí 2020/2021 bude uhrazena do 15. ledna 2021 obdobným způsobem. V mimořádných případech (tj. po telefonické nebo osobní dohodě s kanceláří školy) může být platba uhrazena hotově v kanceláři školy.

V Olomouci 1. 7. 2020
Mgr. Filip Hajdu
ředitel ZUŠ Iši Krejčího Olomouc


Partneři