Úplata za vzdělávání

Cele znění vyhlášky o stanovení plateb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory platných pro I. a II. pololetí školního roku 2020/2021 lze ve formátu PDF stáhnout zde:

Vyhláška o stanovení plateb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory platných
pro I. a II. pololetí školního roku 2021/2022, vydaná na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
v platném znění, s účinnosti od 1. 7. 2021.

HUDEBNÍ OBOR

1. Indiv. výuka – základní studium (hra na nástroj, sólový zpěv)

za pololetí: 1 800 Kč

2. Indiv. výuka – rozšířené studium (hra na nástroj, sólový zpěv)

za pololetí: 2 200 Kč

2. Skupinová výuka (2-3 žáci)

za pololetí: 1 400 Kč

3. Studium pro dospělé

za pololetí: 1 800 Kč

TANEČNÍ OBOR

1. Přípravné studium

za pololetí: 1 250 Kč

2. I. stupeň, II. stupeň

za pololetí: 1 400 Kč

3. Studium pro dospělé

za pololetí: 1 400 Kč

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

1. Přípravné studium

za pololetí: 1 100 Kč

2. I. stupeň, II. stupeň

za pololetí: 1 250 Kč

3. Studium pro dospělé

za pololetí: 1 250 Kč

DALŠÍ ÚPRAVY ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ (případné sociální a zdravotní slevy, odklad platby, splátkový způsob platby a jiné) stanovuje na základě písemné žádosti a předložených podkladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

Žádosti o snížení úplaty za vzdělání jsou k vyzvednutí v kanceláři školy. Termín odevzdání s potřebnými doklady je do 10. 8. 2021 pro I. pololetí školního roku 2021/2022 a do 10.1.2022 pro II. pololetí školního roku 2021/2022.

Úplata za vzdělávání pro I.pololetí 2021/2022 (nový žáci) bude uhrazena do 15. července 2021 bezhotovostním stykem (převodem z účtu nebo složenkou).
Úplata za vzdělávání pro I.pololetí 2021/2022 (stávající žáci) bude uhrazena do 15. srpna 2021 bezhotovostním stykem (převodem z účtu nebo složenkou).
Úplata za vzdělávání pro II. pololetí 2021/2022 bude uhrazena do 15. ledna 2022 obdobným způsobem.
V mimořádných případech (tj. po telefonické nebo osobní dohodě s kanceláří školy) může být platba uhrazena hotově v kanceláři školy.

V Olomouci 23. 6. 2021
Mgr. Filip Hajdu
ředitel ZUŠ Iši Krejčího Olomouc


Partneři