MgA. Růčková Ilona, Ph.D.

Učebna: 105A, 106A
Budova:
 Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na klavír, hra na cembalo, hra na klavír s průpravou hry na cembalo

E-mail: ruckova@zusik.cz

MgA. Růčková Ilona, Ph.D.

Ilona Růčková je interpretka na historické klávesové nástroje (cembalo, varhany, klavír) a pedagožka, vystudovala klavír na Konzervatoři v Brně a cembalo na JAMU v Brně u B. M. Willi. Hře na historické klávesové nástroje se věnovala na Hochschule für Musik v Trossingenu, cembalo studovala pod vedením L. U. Mortensena, historické varhany u L. Ghielmi a kladívkový klavír u E. Selheima. Poté absolvovala postgraduální studium na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u G. Murray a svá studia završila doktorátem na JAMU v Brně ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou. Výběr z vrcholného klavírního díla skladatele J. A. Štěpána nahrála pro Český rozhlas a jeho klavírní koncert Es dur vydala ve výběrové řadě disertačních prací Edičním střediskem JAMU v Brně. Účastnila se mnohých mistrovských kurzů u světově renomovaných hudebníků. Aktivně se věnuje koncertní činnosti, jako sólistka i komorní hráčka vystupuje s řadou našich i zahraničních umělců a ansámblů specializujících se na interpretaci barokní a klasicistní hudby. V letech 2005 – 2016 pedagogicky působila na JAMU v Brně, od roku 2002 vyučuje na Konzervatoři v Olomouci, kde v roce 2014 založila a vede studentský barokní soubor BaroKEA, od roku 2018 vyučuje na ZUŠ Iši Krejčí v Olomouci. Je organizátorkou a lektorkou vzdělávacího programu MŠMT pořádaného na olomoucké konzervatoři. Vede akreditované kurzy a semináře pro pedagogy ZUŠ zaměřené na interpretaci barokní a klasicistní hudby.


Partneři