Mgr. Svačina Karel

Učebna: 3, 204 / 2B
Budova:
 Na Vozovce 32 / Jílová 43a
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na violu, hra na housle

E-mail: svacina@zusik.cz

Mgr. Svačina Karel

Karel Svačina vystudoval Gymnázium Olomouc-Hejčín (2004), aplikovanou informatiku (Bc., Masarykova univerzita, 2011), sociologii vědy a technologií (M. A., University of East London/Maastricht University, 2010), a sociologii (Masarykova univerzita, Ph.D., 2018). Jako vědecký spolupracovník v Centru pro teoretická studia se v letech 2011-2015 věnoval sporu o hlubinné úložiště pro vysoce radioaktivní odpady v ČR. Na toto téma také obhájil svou disertaci v oboru sociologie.

Hru na housle začal objevovat nejprve na ZUŠ Iši Krejčího pod vedením paní učitelky Miloslavy Navrátilové. Později vystudoval hru na housle na Konzervatoři Brno pod vedením Mgr. Jiřího Novotného (DiS., 2015) a Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením doc. Luďka Capa (BcA., 2019). V letech 2013-2018 byl členem Ensemble Opera Diversa, spolupracoval s Filharmonií Gustava Mahlera nebo orchestrem Virtuosi Brunenses. Od roku 2017 je houslistou v orchestru opery a operety Moravského divadla Olomouc. Věnuje se komorní hře, zejména ve smyčcovém kvartetu Più presso a Apricus Quartet.

Své nadšení pro hru na housle a violu předával svým žákům a žákyním nejprve na ZUŠ Litovel (2015-2018), od roku 2018 pak na ZUŠ Iši Krejčího. Své poslání při výuce hry na housle a violu vidí nejen v tom, snažit se své žáky a žákyně naučit hrát na příslušný hudební nástroj, ale také snažit se, aby poznávali a dokázali oceňovat krásu hudebního umění a zároveň se učili systematické práci.


Partneři