Přijímací zkoušky – úřední deska

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024 – 2025

Hudební obor

Taneční obor

Literárně-dramatický obor


Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc uspořádá ve dnech 23. až 29. května 2024 v hlavní budově školy Na Vozovce 32 první kolo přijímacích zkoušek do hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. K zápisu je nutné přinést vyplněnou a vytištěnou přihlášku, která je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz. Při vyplnění online přihlášky si rovnou zvolíte konkrétní čas zápisu.


Tel.: 585 427 641, www.zusik.cz,  e-mail: zusik@zusik.cz.
Neváhejte a přihlaste své děti do naší ZUŠ, čeká je velké dobrodružství ve světě umění.

Online přihláška v systému iZUŠ »


Partneři