Přijímací zkoušky – úřední deska

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 uspořádá ve dnech 25. – 27. a 30. – 31. května 2022 v době od 15.30 do 17.30 v hlavní budově školy Na Vozovce 32, Olomouc 1. kolo přijímacích zkoušek do hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. K zápisu je nutné přinést vyplněnou a vytištěnou přihlášku, která je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz. Při vyplnění online přihlášky (nejdřív od dubna 2022) si rovnou zvolíte konkrétní čas zápisu. Tel.: 585 427 641, www.zusik.cz,  e-mail: zusik@zusik.cz. Neváhejte a přihlaste své děti do naší ZUŠ, čeká je velké dobrodružství do světa umění.

Online přihláška v systému iZUŠ »


Partneři