Lenka Bodláková, DiS.

Zástupkyně ředitele školy

Učebna: 105
Budova: Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření: hra na klavír
Vedoucí oddělení: klávesového

Telefon: 585 751 095
Mobil: 774 035 789
E-mail: bodlakova@zusik.cz

motto: „Obrať se tváří ke slunci a stín zůstane za tebou.“

Jsem absolventkou kroměřížské konzervatoře, ale zároveň i absolventkou ZUŠ Iši Krejčího. Po dlouholetém působení na ZUŠ Litovel jsem se vrátila „domů“. Již třetím rokem na naší škole vyučuji hru na klavír, vedu klávesové oddělení a od roku 2020 působím ve funkci zástupkyně ředitele školy.

Výuka hry na klavír je krásná. Přijde za vámi malé dítě se zářícíma očima, dychtivé se naučit svoji první skladbičku a odchází od vás skoro dospělý člověk, který se vám velmi často vryje do srdce. S každým žákem prožíváte cestu učení, porozumění a vnímání hudby. Otvíráte prostor pro jeho veřejná vystupování, sdílíte s ním radost z úspěchů, pohladíte, když se něco málo nepovede. Vzniká mezi vámi silný vztah. Dojde čas a vám nezbyde než žáčka vypustit do světa, usmát se a ukazovat vše dalším zářícím očím.

Se svými žáky, které učím řadu let, mám milé vztahy, s leckterými silná pouta. Jedny naučím drobné skladby, jiné připravím na studium konzervatoře. Důležité je, že spolu prožíváme hezký a smysluplný čas a je nám u klavíru dobře.

Jsou vzpomínky, které se neustále vracejí…


Partneři