SRPŠ

Údaje spolku

Název: Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc (SRPŠ)
Adresa: Na Vozovce 32, 779 00 Olomouc
IČ: 62351605

O Spolku

Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc byl založen v roce 1993. Členy spolku mohou být zákonní zástupci (rodiče) žáků, vyučující a další podporovatelé. Hlavním přínosem činnosti spolku je materiální a organizační pomoc v oblastech, které není možné financovat z prostředků školy (účast žáků v soutěžích, odměny úspěšným žákům školy, ocenění absolventů apod.), případně podpora finančně náročných aktivit (zahraniční výměnné zájezdy, nástrojový inventář).

Ve správní radě nebo výboru spolku se vystřídala celá řada obětavých rodičů či prarodičů žáků školy. V letech 1998–2006 byl předsedou správní rady spolku pan František Šanovec. Mezi roky 2006 až 2016 v pozici předsedkyně správní rady působila
MUDr. Kateřina Dorazilová. V letech 2016 až 2022 byla předsedkyní výboru spolku paní Ing. Jana Sikorová a od prosince 2022
je nově předsedkyní výboru Spolku rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc paní RNDr. Petra Fialová, Ph.D.

SRPŠ v poslední době ve větší míře podporuje soustředění souborů, taneční představení, soutěže, zahraniční výjezdy, lektorskou činnost a přispívá na koncertní a vzdělávací aktivity, které se konají mimo školu. V odůvodněných případech nakupuje hudební nástroje a finančně přispívá na vybavení a učební pomůcky. Mezi spolkem a školou probíhá častá komunikace a předávání nových podnětů a záměrů pro zlepšení organizačních a vzdělávacích činností.

Přílohy


Partneři