Andreášová Zdeňka

Učebna: 207
Budova:
 Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na klarinet,
hra na saxofon

E-mail: andreasova@zusik.cz

titul Pedagog Olomouckého kraje 2013

Absolvovala jsem Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Miroslava Kovaříka. V ZUŠ Iši Krejčího působím od roku 1972. V letech 1999-2016 jsem vykonávala funkci zástupkyně ředitele školy. Dlouhodobě jsem pracovala jako předsedkyně krajské a okresní předmětové komise dechových nástrojů. Pravidelně jsem byla nominována do porot soutěží ZUŠ a aktivně se podílela na jejich organizaci. 

Vedle individuální výuky žáků jsem se intenzivně věnovala a stále se věnuji komorní hře (Klarinetové kvarteto – vítěz ústředního kola soutěže ZUŠ (2019). 

Vedu žáky k odpovědnému přístupu k práci, stylovosti hry a přirozenému muzikálnímu projevu. Respektuji jejich osobnost a dávám přednost individuálnímu přístupu a komunikaci. 

Je důležité, aby hudba i samotná hra na nástroj představovala určitý zdroj zážitků, které jsou svým způsobem jedinečné, a žák díky nim považuje vztah k hudbě za přínos ve svém životě. 

Žáci z mé třídy patří mezi přední členy dechového orchestru a výrazně se podílejí na reprezentaci školy. Vystupují na mimořádných koncertech, účastní se soutěží a projektů pořádaných MFO a JFO. V rámci projektu MFO (Koncert mladých olomouckých talentů) cyklu „Patriot“ vystoupil jako sólista ve hře na klarinet Šimon Bláha (2018). 

Mezi nejúspěšnější (žáky) patří Jana Černohouzová (držitelka čestného uznání soutěže Pražského jara z roku 2015), Sylvie Hartmannová (čtyřnásobná vítězka ústředního kola soutěže a ocenění Talent olomouckého kraje) a Aleš Bodlák (vítěz ústředního kola soutěže (2018) a ocenění 1. místo Talent olomouckého kraje 2019). 

Během své pedagogické praxe jsem připravila na konzervatoř celkem 12 žáků školy.


Partneři