Malý dechový orchestr (dirigent BcA. Miroslav Houška)

Malý dechový orchestr je složen ze začínajících žáků školy, kteří hrají na dechové nástroje a bicí nástroje. Tento soubor rozvíjí návyky v kolektivní interpretaci žáků a slouží jako příprava do Dechového orchestru naší školy. Malý dechový orchestr vystupuje na akcích školy jako např. Vánoční koncert orchestrů v Redutě nebo na akci ZUŠ Open na Horním náměstí v Olomouci.


Partneři