Smyčcový orchestr (dirigentka Mgr. art. Milena Melicharová)

SMIKOL = Smyčce Iši Krejčího Olomouc

Od 4. ročníku zahajujeme v rámci předmětu Kolektivní interpretace orchestrální hru.

SMIKOL je smyčcový orchestr, kde se seznamují žáci 4. ročníků hry na housle, violu a violoncello s hraním ve větším kolektivu. Oporou a příkladem jim mohou být starší spolužáci, kteří již mají zkušenost hry v tomto souboru z minulých let.

Do programu zařazujeme zajímavé skladby, které jsou po technické stránce zvládnutelné a přináší nám radost ze společného muzicírování a lásku k hudbě.

 Počet členů tohoto souboru roste s přibývajícím zájmem o hru na smyčcové nástroje. Proto si můžeme dovolit vystupovat s nacvičeným repertoárem ve větších koncertních sálech jako je Václavkův sál ve Vlastivědném muzeu, či Reduta, koncertní sál Moravské filharmonie Olomouc. Našim cílem je, aby mladí muzikanti získali nový pohled na hudbu, rozvíjeli vlastnosti jako je disciplína, naslouchání druhých hráčů, přizpůsobivost a zodpovědnost za svůj výkon. Jejich přístup k nastudování skladeb je základem pro společný výsledek, kterým je vystoupení na koncertech na  naší ZUŠ.


Partneři