Dechový orchestr (dirigent BcA. Miroslav Houška)

Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího patří mezi reprezentační tělesa naší školy. Je složen z vyspělejších žáků naší školy hrajících na dechové nástroje a bicí nástroje. Soubor tvoří zhruba 45 žáků naší školy, kteří zde nacházejí své uplatnění v orchestrální hře a mohou zde rozvíjet své technické dovednosti a hudební znalosti v kolektivní interpretaci. Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího účinkuje na akcích v olomouckém regionu i mimo něj. Mezi tradiční akce patří Vánoční koncert orchestrů v Redutě a účinkování na Horním náměstí v Olomouci v rámci akce ZUŠ Open. Orchestr zaznamenal také úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích dechových orchestrů (zlaté pásmo, ocenění za provedení povinné skladby a vítězství ve své kategorii na Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů Ostrava 2019, stříbrné pásmo a ocenění za sólový výkon na celostátním kole soutěže ZUŠ v Letovicích 2017). Mezi široký repertoár orchestru nepatří pouze originální skladby psané pro dechové orchestry, ale také orchestrální aranže populárních skladeb.


Partneři