Organizace výuky žáků od 1. 9. 2021:

1. Vyučování probíhá prezenční formou.

2. V kolektivní výuce není omezení počtu žáků ve skupině.

3. Škola nebude provádět testování žáků.

4. Prezenční výuky se může zúčastnit pouze zcela zdravý žák, učitel, případně doprovodná osoba.

5. Žádáme rodiče, aby do budov vstupovali jenom na nezbytně nutnou dobu.

6. Vstup dalších osob (mimo žáky, zaměstnance, rodiče) v době provozu školy je povolen pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

7. Všechny osoby ve škole jsou povinny používat předepsanou ochranu úst a nosu (do 15 let věku roušku, nad 15 let věku respirátor), a to pouze ve společných prostorách. Ve třídách se ochrana dýchacích cest nepožaduje.

8. Neprodleně po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekční prostředek. Před vstupem do učebny si žák důkladně umyje ruce tekoucí vodou (mytí rukou 20 až 30 sekund).

9. V učebnách je potřeba pravidelně větrat (5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min).


Partneři