Partneři

Online přihláška v systému iZUŠ »


Partneři

Bez pódia Minikoncert 102

Krůček po krůčku… David Bláha – Liv Přidalová – Nikola Bokůvková –Martin Půček – Oliver Přidal


Partneři

Bez pódia Minikoncert 101

Do nového dne Sára Stáncová – Vojtěch Topinka –Patrik Tomášek – Amálie Slezáková


Partneři

Bez pódia Minikoncert 100

Budíme jaro Liv Přidalová a Oliver Přidal – Milan Steklý –Hana Hradilová – Jan Růčka


Partneři

Bez pódia Minikoncert 99

Tón v tónu Eliška Červenková – Andrea Kubíčková –Alžběta Harnošová a Soňa Harnošová


Partneři

Bez pódia Minikoncert 97

Kde tancují víly? Alžběta Omelková – Alžběta Švestková – Elen Trešlová –Veronika Novotná – Liv Přidalová


Partneři