Online přihláška v systému iZUŠ »

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 pořádá ve dnech 30., 31. srpna a 6. září 2021 v době od 15.30 do 17.30 v hlavní budově školy Na Vozovce 32, Olomouc 2. kolo přijímacích zkoušek do hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. K zápisu je nutné přinést vyplněnou a vytištěnou přihlášku, která je volně přístupná na webových stránkách školy s odkazem na stránky www.izus.cz. Při vyplnění online přihlášky si rovnou zvolíte konkrétní čas zápisu.
Tel.: 585 427 641, www.zusik.cz,  e-mail: zusik@zusik.cz.
Neváhejte a přihlaste své děti do naší ZUŠ, čeká je velké dobrodružství do světa umění.


Partneři