Ing. Fučík Petr

Učebna: 6B
Budova:
 Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na zobcovou flétnu,
hra na klarinet

E-mail: fucik@zusik.cz

Ing. Fučík Petr

S hudbou jsem začal na ZUŠ v Letovicích pod vedením p. učitele Jiřího Hejla, který mě zasvětil do základů hry na klarinet a později dal také podnět k tomu, abych se věnoval hudbě profesionálně. V roce 1986 jsem zahájil svá studia na Brněnské konzervatoři u profesora Josefa Hejtmánka. Školu jsem absolvoval v roce 1992. V tomtéž roce jsem zahájil svojí profesionální kariéru v orchestru Moravského divadla v Olomouci, kde působím do dnes.  

Pedagogicky jsem působil již za svých studií na ZUŠ v Letovicích, později na ZUŠ Žerotín v Olomouci a nyní již čtvrtým rokem vyučuji na naší škole. Své žáky se snažím učit základy sólové hry s doprovodem nebo komorní hry. V hodinách se také věnujeme přípravě partů do orchestru.  


Partneři