Bc. Macounová Markéta

Učebna: 2
Budova:
 Na Vozovce 32, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:
hra na housle

E-mail: macounova@zusik.cz

Bc. Macounová Markéta

Motto: Co se týče hudby, není důležité všechno vyhrát, ale zúčastnit se jí (…ale když vyhrajete, nic se neděje).

Byla bych proto ráda, aby moji žáci rozvíjeli nejen všechny dovednosti, znalosti a umění potřebné ke zvládnutí houslové hry s chutí a s nasazením, zkrátka jak nejlépe to dovedou a chtějí, ale navíc, aby se třeba i s mou pomocí učili nacházet v hudbě smysl a rozmanitost citů, které život nabízí, a aby se díky takovému porozumění hudbě lépe přiblížili také sobě a (hudebnímu) světu druhých lidí.


Partneři