Alžběta Kotková

Učebna: 6A
Budova:
  Jílová 43a, Olomouc
Vyučovaná studijní zaměření:

dramatická tvorba – dramatická tvořivost,
přednes a individuální tvorba

E-mail: kotkova@zusik.cz


Partneři