Kytarové kvarteto (pod vedením Petra Vařáka)

Komorní hra je nedílnou součástí individuální výuky v ZUŠ. Hlavním cílem je vypěstovat u žáků zodpovědnost vůči spoluhráčům, důraz na přípravu do hodin, včasnou docházku, kázeň a kamarádství. Tyto návyky jsou základem úspěchu. Po stránce hudební a interpretační se žáci učí naslouchat svým spoluhráčům, přizpůsobují se rytmicky, dynamicky a výrazově. Repertoár je potřeba vybírat dle technických schopností hráčů, respektovat jejich potřeby, názor a vkus. Je dobré rozšiřovat jejich obzor v oblasti hudební minulosti a vývoje. 

V komorní hře působí nyní Kytarové kvarteto asi 5 let ve stejném obsazení. Jsou to chlapci ve věku 17 až 18 let. Účast v hodinách je téměř 100 %. Repertoár obsahuje skladby od renesance po současnou kytarovou hudbu. Kvarteto vystupuje vždy, když má možnost a v soutěžích ZUŠ má úspěch. Žáci výuku navštěvují rádi a v hodinách je příjemná pracovní atmosféra. Kvarteto má již dostatek skladeb, aby mohlo natočit CD, které by bylo dobrou reprezentací školy a pro žáky vzpomínkou na studium v ZUŠ 


Partneři