Komorní zpěv (pod vedením Evy Hejnarové a Mgr. Ludmily Langrové)

Součástí studijního zaměření Sólový zpěv je výuka komorního zpěvu, který navštěvují žáci od 4. ročníku základního studia I. stupně. Na rozdíl od individuální výuky jsou zde žáci vedeni ke vzájemnému respektu a interpretační spolupráci. Také získávají možnost zapojit se do projektů napříč hudebními odděleními školy, jako jsou např. společná vystoupení se smyčcovým orchestrem, tematické večery klavírního oddělení apod.


Partneři