Rychlý kontakt

Základní umělecká škola
Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Na Vozovce 32
779 00 Olomouc

tel.: 585 427 641
fax: 585 751 094
e-mail: zus-ik@zus-ik.cz
ID datové schránky: v5zgjqq
  facebook.com/zusikolomouc

Úřední hodiny v kanceláři školy:
Po  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Út   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
St   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Čt   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
  8:00 - 12:00  13:00 - 14:00


Banner iZUŠ
Historie a současnost

     Základní umělecká škola zahájila svou činnost 1. září 1969 jako Lidová škola umění tř. Svornosti a sídlila v téže budově jako Základní škola tř. Svornosti s rozšířenou výukou hudební výchovy. Od 1. září 1986 škola získala samostatnou budovu a byla přejmenována na LŠU Na Vozovce, od 1. 9. 1991 jako Základní umělecká škola Na Vozovce. K 1. lednu 1993 škola získala právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. V září r. 2000 byl škole při příležitosti 30. výročí založení propůjčen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR čestný název Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc.

     V letech 1969 – 1984 byla ředitelkou Jaroslava Neoralová. V tomto období škola velmi intenzivně spolupracovala se základní školou, kde v té době probíhala experimentální výuka rozšířené hudební výchovy pod patronací doc. Ladislava Daniela z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP.

     V letech 1984 – 1992 byl ředitelem Jaroslav Kučera. Za jeho vedení došlo k dalšímu rozšíření nástrojové nabídky, byl otevřen taneční obor a získána samostatná budova. Rovněž byla zahájena postupná rekonstrukce budovy.

     V letech 1992 – 1998 působila ve funkci ředitelky školy Mgr. Jarmila Štěpánková. V tomto období došlo k dalšímu podstatnému pokroku v rekonstrukci nejen budovy z vnějšku, ale i k zásadním vylepšením vnitřních provozních podmínek. Výrazně byl doplněn inventář hudebních nástrojů, velkou podporu měla i ze strany Klubu rodičů a přátel školy Dechová harmonie ZUŠ.

     V letech 1998 – 2016 zastával pozici ředitele PaedDr. Josef Dvořák. V tomto období byly postupně realizovány další opravy. Činnost rozvíjel taneční, smyčcový, kytarový, folklórní, jazzový a dechový soubor. Výuka probíhala v kmenové budově Na Vozovce, na detašovaných pracovištích na ulici Jílová a v Lutíně. V roce 2008 byl založen literárně-dramatický obor.

     V posledních letech se podařilo navázat a rozvinout dlouhodobé výměnné zahraniční kontakty. Partnery školy se postupně staly Hudební škola a Taneční škola Borisov (Bělorusko), Accademia Musicale Tollese Miglianico (Itálie), Hudební gymnázium Kerkyra (Korfu – Řecko) a Jugendsinfonienorchester Wolfhagen (Německo).

     Od srpna 2016 je ředitelem školy Mgr. Filip Hajdu.

     Hlavními úkoly v současné době jsou nejen další zkvalitnění pedagogické a koncertní činnosti, další zlepšení materiálních a provozních podmínek, ale zejména zajištění potřebných finančních prostředků.

O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí