Rychlý kontakt

Základní umělecká škola
Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Na Vozovce 32
779 00 Olomouc

tel.: 585 427 641
fax: 585 751 094
e-mail: zus-ik@zus-ik.cz
ID datové schránky: v5zgjqq
  facebook.com/zusikolomouc

Úřední hodiny v kanceláři školy:
Po  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Út   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
St   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Čt   8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
  8:00 - 12:00  13:00 - 14:00


Banner iZUŠ
Hudební obor


Studijní zaměření: podle jednotlivých oddělení
Věk přijetí do přípravného studia: od 5 let
Forma přijímací zkoušky: ústní
Obsah přijímací zkoušky: zpěv písně, zopakování zpívaného a hraného tónu (intonace)
rozlišení tónů – počet tónů, různá výška (sluch)
zopakování vytleskaného rytmu (rytmus)
Forma postupové zkoušky: zahrát výběr z látky za školní rok
Forma závěrečné zkoušky: absolventský koncert, zkouška ze stupnic a etud

Podrobnější informace k organizaci výuky a ke všem studijním zaměřením naleznete ve Školním vzdělávacím programu.


ODDĚLENÍ DECHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJŮ

Hra na zobcovou flétnu

I. stupeň 1. až 7. ročník
Přiřazené předměty: nauka o hudbě, komorní hra, souborová hra

II. stupeň 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra

Studium pro dospělé 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra


Hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, trombon, tenor, baryton, tubu
Hra na bicí nástroje

I. stupeň 1. až 7. ročník
Přiřazené předměty: nauka o hudbě, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra

II. stupeň 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra, orchestrální hra

Studium pro dospělé 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra, orchestrální hra


KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ

Hra na akordeon, EKN (elektronické klávesové nástroje), klavír, jazzový klavír

I. stupeň 1. až 7. ročník
Přiřazené předměty: nauka o hudbě, komorní hra, klavírní improvizace, hudební dílna

II. stupeň 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, klavírní improvizace, hudební dílna

Studium pro dospělé 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, klavírní improvizace, hudební dílna

Poznámka: jazzový klavír je vyučován až od II. stupně základního studia.


KYTAROVÉ ODDĚLENÍ A CIMBÁL

Hra na kytaru
Hra na cimbál

I. stupeň 1. až 7. ročník
Přiřazené předměty: nauka o hudbě, komorní hra, souborová hra

II. stupeň 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra

Studium pro dospělé 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra


PĚVECKÉ ODDĚLENÍ

Sólový zpěv

I. stupeň 1. až 7. ročník
Přiřazené předměty: nauka o hudbě, komorní zpěv

II. stupeň 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní zpěv

Studium pro dospělé 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní zpěv


SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ

Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas

I. stupeň 1. až 7. ročník
Přiřazené předměty: nauka o hudbě, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra

II. stupeň 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra, orchestrální hra

Studium pro dospělé 1. až 4. ročník
Přiřazené předměty: komorní hra, souborová hra, orchestrální hra


ODDĚLENÍ HUDEBNÍ NAUKY A PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV)

Oddělení zajišťuje výuku PHV (pro děti od 5 let), předmětu Nauka o hudbě pro 1. až 5. ročník I. stupně základního studia, předmětu hudební dílna, a dále předmětu příprava na umělecké školy (ke studiu na konzervatoři, apod.)

O nás  |  Hudební obor  |  Taneční obor  |  Literárně-dramatický obor  |  Akce školy  |  Výsledky soutěží  |  Fotogalerie  |  Iša Krejčí